Khi xã hội ngày càng phát triển, những áp lực khiến con người ta có xu hướng tìm đến những thứ mang chất hoài cổ, chất chứa nhiều kỷ niệm in hằn dấu ấn của thời gian. Đó là một phần lý do khiến cho phong cách Vintage trở nên ngày càng phổ biến và có sức ảnh hướng lớn trong nhiều lĩnh vực chứ không chỉ là trong thiết kế nội thất.

Khi xã hội ngày càng phát triển, những áp lực khiến con người ta có xu hướng tìm đến những thứ mang chất hoài cổ, chất chứa nhiều kỷ niệm in hằn dấu ấn của thời gian. Đó là một phần lý do khiến cho phong cách Vintage trở nên ngày càng phổ biến và có sức ảnh hướng lớn trong nhiều lĩnh vực chứ không chỉ là trong thiết kế nội thất.

Bài viết liên quan