• Ngày

  01/01/2021

 • Loại dự án

  Thiết kế

 • Vị trí

  TP. Hồ Chí Minh

 • Năm

  2021

GAM TỐI SANG TRỌNG VÀ TINH TẾ
◢ Dự án căn hộ: Emerald Celadon City – 3PN
◢ 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟎% 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢
●———————————