Treewow O – Nhà trên cây với mái vòm cong / MONOARCHI
Nhà ven hồ Nojiri-ko/ Sugawara Architects
Mô hình điểm dừng chân biến đổi không gian
Ấn tượng với nhà cấp 4 đẹp như người Nhật