Buổi họp bàn vật liệu và kỹ thuật cho các dự án xây dựng và thi công cuối năm

Buổi họp bàn vật liệu và kỹ thuật cho các dự án xây dựng và thi công cuối năm.
Tỉ mỉ và trách nhiệm trong từng công đoạn trước khi hoàn thiện sản phẩm
𝐇𝐈-𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐍𝐋 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑