LỄ CÚNG ĐỘNG THỔ – NHÀ PHỐ GÒ VẤP
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH – 2023
KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT
TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA NĂM MỚI
𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐇𝐈-𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐋𝐎𝐕𝐄