Buổi họp bàn vật liệu và kỹ thuật cho các dự án xây dựng và thi công cuối năm
LỄ KHỞI CÔNG NHÀ PHỐ TÂN BÌNH
● 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒌𝒚́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 ●
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH – THÁNG 9.2023
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09