• Ngày

  07.2023

 • Khách

  Chú Bình - Cô Minh

 • Loại dự án

  Nhà phố

 • Vị trí

  Gò Vấp, TP.HCM

𝐵𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑜̛́ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑛 ~