• Ngày

  22.10.2022

 • Khách

  Mr.Tú

 • Loại dự án

  Công trình thực tế

 • Vị trí

  TP. Hồ Chí Minh

 • Năm

  2022

Mình hãy kể nhau nghe
Những câu chuyện ngắn dài
Vỗ về cùng sánh vai
Nơi chúng ta gọi là nhà
⋙ 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝐻𝑖-𝐻𝑜𝑚𝑒 𝑁𝐿 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑟
⋙ Dự án: Eco Green – 98 m2