• Ngày

  09.03.2022

 • Loại dự án

  Căn hộ

 • Vị trí

  Asiana Capella

 • Năm

  2022

◤𝐀𝐒𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐂𝐀𝐏𝐄𝐋𝐋𝐀 – 𝐂𝐚́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐧𝐞 đ𝐞𝐧◥
⋙ Dự án: Asiana Capella
⋙ Diện tích: 62 m2