• Ngày

  01/01/2021

 • Khách

  TP. Hồ Chí Minh

 • Loại dự án

  Thiết kế

 • Vị trí

  TP. Hồ Chí Minh

 • Năm

  2021