• Năm

    2023

𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ đ𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂̉𝒏 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈, đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒂𝒚 đ𝒐 𝒕𝒊̉ 𝒎𝒊̉ 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒉𝒐̀𝒂 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒈𝒊𝒂 𝒄𝒉𝒖̉.

Các Anh Chị Khách hàng của Hi-Home sau khi nhận nhà và trải nghiệm, thường hay phản hồi: khi các vật dụng được bố trí đúng nơi theo ý thích, thói quen sử dụng, cảm giác khi dùng thực tế nó vừa đã vừa thuận tiện, đồ đạc thì luôn có chỗ để cất trữ gọn gàng, thẩm mỹ hơn lúc trước rất nhiều 🥰