• Loại dự án

    Nhà phố

  • Vị trí

    Bình Tân

  • Năm

    2024

𝐻𝑖-𝐻𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑢̣𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂̉ 𝑎̂́𝑚 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 🌼🌼🌼

●———————————

𝐇𝐈-𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐍𝐋 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑

Hotline: 070.3939.046 -0934.160.540 (zalo/viber)

Add: Y12, Hong Linh St., W.15, D.10, HCMC

Facebook 1: Hi-Home NL Decorating Ideas

Facebook 2: Hi-Home NL Design

Website: www.hihomedecor.vn

Tiktok: www.tiktok.com/@hihome_nl_decor