• Ngày

  13.03.2022

 • Khách

  Mrs.Quyên & Mr.Quyền

 • Loại dự án

  Căn hộ

 • Vị trí

  Palm Heights

 • Năm

  2022

Một chút nhẹ nhàng cho ngày cuối tuần
⋙𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝐻𝑖-𝐻o𝑚𝑒 𝑁𝐿 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑟