HI-HOME THIỆN NGUYỆN

Cảm ơn những người anh/bạn có tấm lòng thiệt đẹp, không quản ngại đường sá và thời tiết trắc trở, đã gieo duyên để Hi-Home tụi mình có cơ hội góp sức nhỏ trợ duyên cho các hoàn cảnh còn nhiều khó khăn phía trước

#tậptrắngđếntrường #áoấmtrẻemvùngcao

Có thể là hình ảnh về 9 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người, trẻ em, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em và mọi người đang đứng

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

 

 

Blog