• Ngày

  2020

 • Khách

  Mrs Hóa

 • Loại dự án

  Công trình thực tế

 • Vị trí

  TP. Hồ Chí Minh

 • Năm

  2020

Lột xác căn hộ 20 năm tuổi với hiện trạng: ẩm cục bộ, nấm mốc tường và toàn bộ sàn trần, điện nổi rối rắm khắp nơi.