• Ngày

  2020

 • Khách

  Mr Kim Đức

 • Loại dự án

  Công trình thực tế

 • Vị trí

  TP. Hồ Chí Minh

 • Năm

  2020