• Ngày

  10.06.2022

 • Khách

  Ms.Mơ

 • Loại dự án

  Công trình thực tế

 • Vị trí

  TP. Hồ Chí Minh

 • Năm

  2022

Sự chỉn chu không tự nhiên mà có
Nó đến từ sự rèn luyện, dung hòa, tôn trọng nhau và không ngừng nỗ lực của cả tập thể
⋙ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝐻𝑖-𝐻𝑜𝑚𝑒 𝑁𝐿 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑟
⋙ Dự án: Golden Mansion