• Ngày

  29.07.2022

 • Khách

  Ms.Trâm

 • Loại dự án

  Nhà phố

 • Vị trí

  Quận Bình Tân, Tphcm

 • Năm

  2022

𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛, 𝑣𝑖̀ đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡
➿ Dự án: Thiết kế – Thi công Nhà phố Bình Tân
➿ Loading 60%