• Ngày

  17.12.2022

 • Khách

  Chú Bình Cô Minh

 • Loại dự án

  Nhà phố

 • Vị trí

  Quận Gò Vấp, Tphcm

 • Năm

  2022

𝑁𝑜̛𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑢𝑖, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̀ đ𝑖, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̉ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛
𝑁𝑜̛𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑥𝑎̂𝑦 đ𝑎̆́𝑝
𝑁𝑜̛𝑖 đ𝑜́ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ “𝑁ℎ𝑎̀”
●———————————
Dự án Nhà phố Gò Vấp đang dần hoàn thiện tiếp theo của team nhà Hi-Home