• Ngày

  26.10.2022

 • Khách

  Mrs.Trang Mr.Giang

 • Loại dự án

  Căn hộ

 • Vị trí

  Q7 Riverside

 • Năm

  2022

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡
●———————————